On a theorem of Breiman and a class of random difference equations

D.E. Denisov, B. Zwart

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

70 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijEurandom
Aantal pagina's15
StatusGepubliceerd - 2005

Publicatie series

NaamReport Eurandom
Volume2005039
ISSN van geprinte versie1389-2355

Citeer dit

Denisov, D. E., & Zwart, B. (2005). On a theorem of Breiman and a class of random difference equations. (Report Eurandom; Vol. 2005039). Eurandom.