On a series of a product of Bessel functions of integral order

P.J. Doelder, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)54-57
TijdschriftSimon Stevin : Wis- en Natuurkundig Tijdschrift
Volume34 (60/61)
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1960

Citeer dit