On a proposed alternative to the KdV equation

L.J.F. Broer, M. Lakshmanan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Samenvatting

As an alternative to the KdV equation a second-order non-linear dispersive wave equation has been proposed [1,2]. Upon closer inspection it turns out that this alternative is not a satisfactory one.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)173-174
Aantal pagina's2
TijdschriftPhysics Letters A
Volume66
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1978

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'On a proposed alternative to the KdV equation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit