On a problem concerning conservative transformations

K.A. Post

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On a problem concerning conservative transformations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.