On a problem concerning conservative transformations

K.A. Post

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)52-54
TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Series A: Mathematical Sciences
Volume69
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1966

Citeer dit