On a multi-product lot scheduling problem subject to an imperfect process with standby modules

Gary C. Lin, Andy Wu, Dah-Chuan Gong, B. Huang, Wen-Na Ma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On a multi-product lot scheduling problem subject to an imperfect process with standby modules'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen