On a motivic interpretation of primitive, variable and fixed cohomology

C. Peters (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
68 Downloads (Pure)

Samenvatting

If M is a smooth projective variety whose motive is Kimura finite-dimensional and for which the standard Lefschetz Conjecture B holds, then the motive of M splits off a primitive motive whose cohomology is the primitive cohomology. Under the same hypotheses on M, let X be a smooth complete intersection of ample divisors within M. Then the motive of X is the sum of a variable and a fixed motive inducing the corresponding splitting in cohomology. I also give variants with group actions.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)402-408
Aantal pagina's7
TijdschriftMathematische Nachrichten
Volume292
Nummer van het tijdschrift2
Vroegere onlinedatum4 okt 2018
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 feb 2019

Trefwoorden

  • math.AG
  • 14C15

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'On a motivic interpretation of primitive, variable and fixed cohomology'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit