On a function, which is a special case of Meijer's G-function

J. Boersma

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)34-63
  Aantal pagina's30
  TijdschriftCompositio Mathematica
  Volume15
  StatusGepubliceerd - 1962

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'On a function, which is a special case of Meijer's G-function'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit