On a convolution of sequences in a compact group

G. Helmberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)266-274
  TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Series A: Mathematical Sciences
  Volume67
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 1964

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'On a convolution of sequences in a compact group'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit