On a combinatorial problem

N.G. Bruijn, de, P. Erdös

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  557 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1277-1279
  TijdschriftProceedings of the Section of Sciences of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam
  Volume51
  Nummer van het tijdschrift10
  StatusGepubliceerd - 1948

  Citeer dit