On a class of wave equations

L.A. Peletier

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

192 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics and Science Education
Begeleider(s)/adviseur
  • Broer, L.J.F., Promotor
Datum van toekenning16 mei 1967
Plaats van publicatieDen Haag
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1967

Bibliografische nota

Proefschrift Technische Hogeschool Eindhoven

Citeer dit