Omgevingsbaten onderschat bij wegaanleg

I.V. Ossokina, Gerard Verweij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

3 Downloads (Pure)

Samenvatting

Geplande wegaanleg stuit vaak ten onrechte op lokaal verzet. Omwonenden voorzien niet altijd de vermindering van verkeersoverlast en de hogere woningprijzen die hieruit volgen. Meer ex-post evaluatie kan bijdragen aan draagvlak en efficiëntere besluitvorming.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)230-233
Aantal pagina's4
TijdschriftEconomisch-Statistische Berichten
Volume101
Nummer van het tijdschrift4731
StatusGepubliceerd - 2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit