Oltre la bionica, un approccio per progettare prodotti densi di senso / Beyond bionics, a design approach for products full of sense

A. Trotto

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademic

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Oltre la bionica, un approccio per progettare prodotti densi di senso / Beyond bionics, a design approach for products full of sense'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Kunst en humaniteit