Olefin copolymerization via reversible addition-fragmentation chain transfer

R. Venkatesh, B.B.P. Staal, B. Klumperman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

33 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Successful statistical copolymn. of an a-olefin (1-octene) with an acrylate (Bu acrylate, BA) and with a methacrylate (Me methacrylate, MMA), employing reversible addn.-fragmentation chain transfer (RAFT) mediated polymn. has been accomplished
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1554-1555
TijdschriftChemical Communications
Volume2004
Nummer van het tijdschrift13
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Olefin copolymerization via reversible addition-fragmentation chain transfer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit