Olefin copolymerization using atom transfer radical polymerization (ATRP) : determination of reactivity ratios

R. Venkatesh, S. Harrison, B. Klumperman, D.M. Haddleton

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)796-797
TijdschriftPolymer Preprints
Volume44
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2003

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Olefin copolymerization using atom transfer radical polymerization (ATRP) : determination of reactivity ratios'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit