OLED : de opvolger van LED staat al te trappelen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Waren de laatste decennia van de vorige eeuw het ''silicon' tijdperk, nu is het tijdperk van de plastic elektronica aangebroken. De vierde internationale editie van de Plastic Electronics Conference 2008 in Berlijn gaf een recent overzicht van het onderzoek, en waar de wetenschappers mee bezig zijn om de vooruitgang te bevorderen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)16-22
Aantal pagina's7
TijdschriftTVVL Magazine
Volume38
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit