Ohmic resistance of solution in a vertical gas-evolving cell

M.P.M.G. Weijs, L.J.J. Janssen, G.J. Visser

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  27 Citaten (Scopus)
  164 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Ohmic resistance of solution in a vertical gas-evolving cell'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Chemische stoffen

  Engineering en materiaalwetenschappen