Ohmic potential drop during alkaline water electrolysis

L.J.J. Janssen, S.J.D. Stralen, van, E. Barendrecht

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)367-373
TijdschriftAdvances in Hydrogen Energy
Volume3
StatusGepubliceerd - 1982

Citeer dit