Offset-free model predictive control for enhancing MR-HIFU hyperthermia in cancer treatment

D. A. Deenen, E. Maljaars, L. Sebeke, Bram de Jager, E. Heijman, H. Grüll, W. P.M.H. Heemels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Offset-free model predictive control for enhancing MR-HIFU hyperthermia in cancer treatment<sup>⁎</sup>'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen