Of chalk and cheese: behaviour change and practice theory in sustainable design

L. Kuijer, C. Bakker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

34 Citaten (Scopus)
96 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Of chalk and cheese: behaviour change and practice theory in sustainable design'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen