Occurrence of small-angle x-ray diffraction maxima in some artificial cellulose fibers

D. Heikens, P.H. Hermans, A. Weidinger

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  7 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Occurrence of small-angle x-ray diffraction maxima in some artificial cellulose fibers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Fysica en Astronomie