Occurrence of cylindrical texture in tungsten wires

G.D. Rieck, A.S. Koster

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

X-ray expts. showed the occurrence of cylindrical texture in drawn W wire. Only a small amt. of {110} {110} cylindrical texture could be found in wires of intermediate thickness, i.e., .apprx.1.5 mm. in diam. [on SciFinder (R)]
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)770-772
TijdschriftTransactions of the American Institute of Mining, Metallurgical and Petroleum Engineers
Volume233
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1965

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Occurrence of cylindrical texture in tungsten wires'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit