Observations of rotation in JET plasmas with electron heating by ion cyclotron resonance heating

T. Hellsten, T.J. Johnson, D. Eester, van, E. Lerche, Y. Lin, M.-L. Mayoral, J. Ongena, G. Calabro, K. Crombé, D. Frigione, C. Giroud, M. Lennholm, P. Mantica, M.F.F. Nave, V. Naulin, C. Sozzi, W. Studholme, T. Tala, T.W. Versloot

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Observations of rotation in JET plasmas with electron heating by ion cyclotron resonance heating'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie