Observation of the eye fundus with television techniques

J.J. Andriessen, H.J. Meulenbrugge

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Observation of the eye fundus with television techniques'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.