Observation of the eye fundus with television techniques

J.J. Andriessen, H.J. Meulenbrugge

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)139-142
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume4
  StatusGepubliceerd - 1969

  Citeer dit