Observation of nonlinear systems via finite capacity channels: Constructive data rate limits

A. Matveev, A.Y. Pogromskiy

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

37 Citaten (Scopus)
7 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Observation of nonlinear systems via finite capacity channels: Constructive data rate limits'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen