Observation of anomalous electrical transport properties in MoSi 2 films

P. H. Woerlee, P. M.Th M. Van Attekum, A. A.M. Hoeben, G. A.M. Hurkx, R. A.M. Wolters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Observation of anomalous electrical transport properties in MoSi 2 films'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences

Physics

Material Science