Observation of Alpha Heating in JET DT Plasmas

P.R. Thomas, P. Andrew, B. Balet, D. Bartlett, J. Bull, B. de Esch, A. Gibson, C. Gowers, H. Guo, G.T.A. Huysmans, T. Jones, M. Keilhacker, R. Koenig, M. Lennholm, P.J. Lomas, A. Maas, F. Marcus, M.F.F. Nave, V.V. Parail, F. RiminiJ. Strachan, K.-D. Zastrow, N. Zornig

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

94 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Observation of Alpha Heating in JET DT Plasmas'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie