Observation of a long-range interaction between semiconductor quantum dots

E.W. Bogaart, J.E.M. Haverkort, R. Nötzel

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Observation of a long-range interaction between semiconductor quantum dots'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie