Observability of periodic lines in 3D lid-driven cylindrical cavity flows

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
153 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Observability of periodic lines in 3D lid-driven cylindrical cavity flows'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie