Oblique roughness replication in strained SiGe/Si multilayers

V. Holy, A.A. Darhuber, J. Stangl, G. Bauer, J.-F. Nützel, G. Abstreiter

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  33 Citaten (Scopus)
  161 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Oblique roughness replication in strained SiGe/Si multilayers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Fysica en Astronomie

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Chemische stoffen