Oblique impact of particles on wet surfaces

B. Crüger, S. Heinrich, S. Antonyuk, N.G. Deen, J.A.M. Kuipers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

43 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Titel7th International Granulation Workshop, 1-3 July, 2015, Sheffield, UK
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit