Objective quality assessment of displayed images by using neural networks

P. Gastaldo, R. Zunino, I.E.J. Heynderickx, E. Vicario

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  43 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Objective quality assessment of displayed images by using neural networks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen