Object reference in a shared domain of conversation

R.J. Beun, A.H.M. Cremers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

60 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)121-152
TijdschriftPragmatics & Cognition
Volume6
Nummer van het tijdschrift1/2
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit