O-alkylation of carboxylic acids and phenols with oxaphospholenes

W.G. Voncken, H.M. Buck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)14-15
Aantal pagina's2
TijdschriftRecueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas
Volume93
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1974

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'O-alkylation of carboxylic acids and phenols with oxaphospholenes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit