Numerisch gesteuerte Maschine zum Fräsen von Kurvenkörpern

P.W. Koumans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

20 Downloads (Pure)
Originele taal-2Duits
Pagina's (van-tot)397-401
TijdschriftMaschinenbautechnik
Volume28
Nummer van het tijdschrift9
StatusGepubliceerd - 1979
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit