Numericke modelovani turbulentniho proudeni ve vetrane mistnosti [Numerical modeling of turbulent flow in a ventilated room]

M. Bartak

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Czech Technical University
Begeleider(s)/adviseur
  • Hemzal, K., Promotor, Externe Persoon
  • Hensen, Jan L.M., Promotor
Datum van toekenning25 sep 2007
Plaats van publicatiePrague
Uitgever
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit