Numerical study of the influence of albedo on the microclimate of Bergpolder Zuid, Rotterdam

Y. Toparlar, B. Blocken, B. Maiheu, G.J.F. van Heijst

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

25 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Numerical study of the influence of albedo on the microclimate of Bergpolder Zuid, Rotterdam'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen