Numerical study of bubble screens for mitigating salt intrusion in sea locks

A. M. Oldeman, S. Kamath, M. V. Masterov, T. S.D. O'Mahoney, G. J.F. van Heijst, J. A.M. Kuipers, K.A. Buist (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Numerical study of bubble screens for mitigating salt intrusion in sea locks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie