Numerical stabilization for multidimensional coupled convection-diffusion-reaction equations: applications to continuum dislocation transport

H.A. Hernandez

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

716 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Geers, Marc G.D., Promotor
  • Massart, Thierry J., Promotor, Externe Persoon
  • Peerlings, Ron H.J., Co-Promotor
Datum van toekenning13 sep 2017
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4346-5
StatusGepubliceerd - 13 sep 2017

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit