Numerical solution of a nonlinear eigenvalue problem

C.J. Bouwkamp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)539-547
TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Series A: Mathematical Sciences
Volume68
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1965

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Numerical solution of a nonlinear eigenvalue problem'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit