Numerical simulation of turbulent flow and heat transfer in a helical coiled tube

D. Vlaicu, C.W.M. Geld, van der, P.H. Janssen

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresOtherAcademic

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 1994

    Citeer dit