Numerical simulation of short term thermally stratified energy storage

J. Berkel, van, B. Lange, de, B. Beljaars, C.C.M. Rindt

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelThermal energy storage : better economy, environment, technology ; proceedings [CALORSTOCK '94, 6th international conference] ; August 22-25, 1994, Espoo, Finland. Vol. 1
RedacteurenM.T. Kangas, P.D. Lund
Pagina's179-186
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit

Berkel, van, J., Lange, de, B., Beljaars, B., & Rindt, C. C. M. (1994). Numerical simulation of short term thermally stratified energy storage. In M. T. Kangas, & P. D. Lund (editors), Thermal energy storage : better economy, environment, technology ; proceedings [CALORSTOCK '94, 6th international conference] ; August 22-25, 1994, Espoo, Finland. Vol. 1 (blz. 179-186)