Numerical simulation of near-field pollutant dispersion in downtown Montreal: comparison between LES and RANS

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Numerical simulation of near-field pollutant dispersion in downtown Montreal: comparison between LES and RANS'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen