Numerical simulation of forming processes : the use of the Arbitrary-Eulerian-Lagrangian (AEL) formulation and the finite element method

P.J.G. Schreurs

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

132 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Janssen, Jan D., Promotor
  • van Campen, Dick H., Promotor
  • Veldpaus, Frans, Co-Promotor
Datum van toekenning25 okt. 1983
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1983

Citeer dit