Numerical simulation of a viscoelastic fluid with anisotropic heat conduction

P. Wapperom, M.A. Hulsen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

114 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Numerical simulation of a viscoelastic fluid with anisotropic heat conduction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie