Numerical schemes for a pseudo-parabolic Burgers equation : discontinuous data and long-time behaviour

C.M. Cuesta, I.S. Pop

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Numerical schemes for a pseudo-parabolic Burgers equation : discontinuous data and long-time behaviour'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen