Numerical modeling of temperature distributions within the neonatal head

G.M.J. Leeuwen, van, J.W. Hand, J.J.W. Lagendijk, D.V. Azzopardi, A.D. Edwards

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

128 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Numerical modeling of temperature distributions within the neonatal head'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Neuroscience