Numerical modeling of flow and pollutant dispersion in street canyons with tree planting

M. Balczó, C.B. Gromke, B. Ruck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

80 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Numerical modeling of flow and pollutant dispersion in street canyons with tree planting'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen