Numerical modeling for urban sound propagation: developments in wave-based and energy-based methods

Raúl Pagán Muñoz

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

192 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Built Environment
Begeleider(s)/adviseur
  • Hornikx, Maarten C.J., Promotor
  • Navarro Ruiz, J.M., Co-Promotor
Datum van toekenning28 jun. 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4814-9
StatusGepubliceerd - 28 jun. 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit